- Spelenderwijs bewust worden van je lichaam-

 

Wat is het?

Reis door het Lichaam is een educatief en preventief programma dat kinderen spelenderwijs leert luisteren naar hun lichaam en bekrachtigt in het maken van keuzes die goed zijn voor hun gezondheid en welzijn. Middels lichaamsgericht onderwijs, mindfulness, beweging, dans, yoga en tekenen worden drie belangrijke bouwstenen voor een sterke basis in het leven gestimuleerd, namelijk lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn en eigenwaarde. 

 

We leven in een wereld en tijd die voornamelijk door het hoofd wordt geregeerd, prestatiegericht is en waarin kinderen dagelijks worden blootgesteld aan een voortdurende stroom van externe prikkels en eisen. Het is belangrijker dan ooit kinderen van jongs af aan te leren hoe gecentreerd te blijven in het lichaam en het lichaam als kompas te gebruiken in het goed zorg dragen voor zichzelf.

 

Het programma is ontwikkeld voor jongens en meisjes in de leeftijd vier t/m acht jaar. Een belangrijke leeftijdsfase waarin de zogenaamde “basisvorming” plaatsvindt voor de rest van het leven. 

 

Programma

Via een reeks van creatieve lessen worden de kinderen meegenomen op een gezamenlijk avontuur door hun eigen lichaam. Iedere les staat in het teken van een specifiek lichaamsdeel. In de laatste les worden alle lichaamsdelen met elkaar verbonden en staat het gehele lichaam als eenheid centraal. De verschillende lichaamsdelen worden verkend, ontdekt en beleefd via lichaamsgericht onderwijs.

 

Iedere les wordt afgesloten met het tekenen, inkleuren en/of schilderen van het behandelde lichaamsdeel. Zo ontstaat er een creatief logboek voor verslaglegging van de ontdekkingsreis. Aan het eind van het programma zal het gehele lichaam getekend/ingekleurd zijn en hebben de kinderen een leuk en waardevol "souvenir" van hun reis om mee naar huis te nemen.

 

Aanbod

Ik bied deze lessen aan op scholen als gastdocent, alsmede op kinderopvang, BSO, etc.

Ook bied ik deze lessen aan voor particulieren. Denk aan naschoolse activiteiten.

Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

 

 

Informatie voor scholen

SLO kerndoelen die de methode beslaat:

- Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 34 en 41);

- Bewegingsonderwijs (kerndoel 57 en 58);

- Kunstzinnige Oriëntatie (kerndoel 54 en 55).

 

De intentie is om kinderen te bekrachtigen keuzes te maken die hun gezondheid en welzijn dienen. Door hen kennis aan te reiken over het lichaam en hen hiernaar te leren luisteren en de signalen ervan te interpreteren. Ze leren zo goed voor zichzelf en het lichaam te zorgen, op zichzelf te vertrouwen en zichzelf lief te hebben. Zeer belangrijke "life-skills" in het omgaan met de uitdagingen van deze tijd.

 

Door de sociale interactie en groepsactiviteiten in de lessen wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling alsmede het zelfbewustzijn, zelfbesef en de (emotionele) veerkracht gestimuleerd. Tevens leert het kind waarden en normen die belangrijk zijn voor een positieve omgang met elkaar. Een omgang waarbij respect (voor verschillen) en compassie centraal staan. In de lessen krijgen de kinderen mee dat zij goed zijn zoals ze zijn, worden de verschillende leerstijlen aangesproken en wordt hun uniekheid en eigen wijze van expressie aangemoedigd. Dit bevordert het zelfvertrouwen en helpt kinderen in hun kracht te staan.

 

Lichaamsgericht onderwijs:

Bij lichaamsgericht onderwijs staat het lichaam en wat de kinderen voelen en ervaren in het lichaam centraal. Het lichaam dient als “laboratorium” waardoor de aangereikte kennis (anatomie/ fysiologie) wordt onderzocht. De kinderen leren over hun eigen lichaam, door te kijken, voelen en verkennen. Alle zintuigen worden geactiveerd in de kennisoverdracht. Het verder verkennen van de kennis gebeurd via beweging (bewegingsspelletjes, dans, yoga) en visualisatie oefeningen.

 

Ze leren te luisteren naar hun lichaam door de gewaarwording van sensaties wat gestimuleerd wordt door mindfulness en daarnaast spel en beweging af te wisselen met (zelf)reflectiemomenten.

 

Het tekenen en/of inkleuren van het lichaamsdeel aan het einde van de les dient als "bindweefsel". In dit onderdeel wordt de verbinding gemaakt tussen tussen lichaam en geest. Alles wat de kinderen hebben ervaren (lichaam), geleerd (geest) en gevoeld (emoties) wordt nu verenigd in een tekening. Dit zorgt ervoor dat zij de kennis en ervaringen kunnen verankeren en belichamen.

 

Op maat

Reis door het Lichaam is een flexibel programma dat volledig op maat gemaakt kan worden. De duur (aantal lessen) van de reis alsmede de lestijd kan naar wens worden aangepast.

Hierbij enkele richtlijnen die zorg dragen voor een complete en positieve reiservaring. 

  • Duur van een les is 75 minuten, eventueel in te korten naar 60 minuten.
  • Beschikking over een bewegingslokaal, speelzaal of kleine gymzaal met een harde vloer.

- In plaats van het afnemen van een serie lessen is het ook mogelijk losse workshops te boeken.

 

Grondlegger van deze beproefde methode Reis door het Lichaam is Esther Arends. Zie voor meer informatie: www.reisdoorhetlichaam.nl